Tukul kecleng on idblogmark | Cat: Education
IDBLOGMARK.COM -

Salah satu buku yang dihasilkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya di tahun 2013 adalah Menggali Nilai Budaya Tradisi Lisan Dari Papua. Buku yang ditulis oleh Titus Pekei ini berisi mengenai kajian cerita rakyat 


Previous :
Next :
Info about MENGGALI NILAI BUDAYA TRADISI LISAN DARI... is written by Tukul kecleng on Saturday, January 11th, 2014 - 6:33 am in the Education category, please click 'Read full story' to read more and article entitled MENGGALI NILAI BUDAYA TRADISI LISAN DARI PAPUA: “Kajian … can be found with:
Title :

MENGGALI NILAI BUDAYA TRADISI LISAN DARI

Source : http://kebudayaan.kemdikb...
tags: , , , , , ,